ביטוח צד ג' בדירה

במידה ואדם ניזוק בדירה, לדוגמא אורח שהחליק ונפצע- שליח, או סתם אורח, בעל הדירה חשוף לתביעה. פוליסת ביטוח מבנה פותרת בעיה זו מפני שהיא כוללת גם כיסוי לתביעה ע"י צד ג' (צד שלישי, כלומר גורם שהוא לא המבוטח או חברת הביטוח) 

ביטוח צד ג' יכלול במצב כזה- עלויות רפואיות, כושר השתכרות ואפילו אחוזי נכות.

חשוב לציין כי אנשים המועסקים בבית כדוגמת בייביסטר או מנקה לא כלולים בכיסוי זה, ויש לרכוש עבורם פוליסה הייעודית לכך. כמו כן ,במידה ובן משפחה תבע את המבוטח- אין הפוליסה מכסה. 

תביעות צד ג' הן אמנם פחות מצויות מתביעות בגין נזקים אחרים, אבל במצב של פציעה או מוות וכד' הן יכולות להגיע לסכומים מאוד גבוהים, ולכן חשוב לדאוג להיות מכוסים בביטוח זה.

עצה טובה היא כמובן לא להגיע לידי מצב של נזק מלכתחילה- לאתר פגמים שיכולים חלילה להביא לידי נזק ולהתריע עליהם בפני בעל הבית ולדרוש תיקון. ובמהלך הפעילות השוטפת בנכס לא להשאיר מכשירי חשמל דולקים וכן כיוצא בזה.

נזקי צד ג' מורחבים גם לנזקים שהגורם הוא הדירה אך בפועל הנזק הוא סביבתי. לדוגמא- הצפה או שריפה שפוגעת בדירות שכנות.

באחד המקרים שטיפלנו בסוכנות, השאירה מבוטחת וואזה במרפסת. הוואזה נפלה היישר על רכב יוקרתי של אחד מדגמי וולוו, ובשל עצמת הנפילה נגרם נזק משמעותי לרכב. למזלה של המבוטחת דאגנו לה לכיסוי מלא על הנזק דרך כיסוי צד ג' של פוליסת הדירה שלה.

ביטוח צד ג' בדרך כלל הוא חלק מביטוח תכולה אך ניתן גם להוסיף אותו בביטוח מבנה.

הרגולטור הרחיב את כיסוי צד ג' וגם במצבים בו ניזוק האדם כתוצאה מרכוש מבוטח שלו שגרם לנזק. לדוגמא בעל חיים שגרם לנזק לצד ג', רשלנות של המבוטח גרמה לנזק צד ג'- במצבים כאלה יש לבדוק עם סוכן הביטוח אם קיימת לו הגנה דרך פוליסת הדירה.

home insurance 1 600x400 1 300x200 - ביטוח צד ג' בדירה

שוכר ומשכיר- מי צריך לרכוש כיסוי צד ג'?

חוק שכירות הוגנת מ- 2017 קובע שהאחריות על רכישת פוליסת מבנה וצד ג' שלו היא על המשכיר.
כדאי להכיר זאת, משום שיש משכירים שדורשים מהשוכר לשלם על ביטוח צד ג' או אף על ביטוח המבנה.

על אף שהאחריות על רכישת ביטוח מבנה וביטוח צד ג' היא על המשכיר, חשוב שגם השוכר יוודא שקיימת פוליסת ביטוח. כשקורה נזק וצריך לשלם, מחפשים אשמים. והשוכר חשוף לתביעה.

בנוסף, גם אם נרכש ביטוח צד ג' וביטוח מבנה ע"י המשכיר, חשוב שהשוכר יוודא שחברת הביטוח לא יכולה לחזור ולתבוע אותו, כלומר את השוכר, על הנזק. לפעמים אין לחברת הביטוח שום טענה כנגד השוכר, אבל לפעמים יכולה להיות רשלנות של השוכר- לדוגמא, שריפה שנשארה בעקבות השארת מכשיר חשמלי דלוק וכיוצא בזה. במצבים כאלה לא יוכל השוכר להשתמט מהאחריות על הנזק והוא חשוף לתביעה.

לכן חשוב שבשתי הפוליסות- פוליסת מבנה ופוליסת צד ג' (שבדרך כלל היא חלק מפוליסת תכולה) יוודא השוכר שבפוליסה מופיע סעיף "ויתור על שיבוב". משמעות הסעיף היא שחברת הביטוח לא יכולה לחזור ולתבוע את הנזק מהשוכר עצמו.